Opec Plastics completed the full BSCI audit

English verison

Dear Valued customers,

We are pleasure to inform that Opec Plastics (DBID 351960) have completed the full BSCI audit on 11th Aug, 2017.

Details of the results can be founded at http://www.bsciplatform.org/

A remediation plan has been on process, and a follow-up audit is arranged to be done after 60 days.

For any questions about the BSCI audit, please contact Mr. Chinh Ton (chinh.ton@opec.vn).

 

P/S: BSCI is an initiative of the Foreign Trade Association (FTA). All BSCI participants are also FTA members and share the FTA vision of “Free Trade. Sustainable Trade”. To fulfil this vision, BSCI has been given specific governance bodies through which BSCI companies are invited to actively take part, to develop and implement an excellent system for improved working conditions in the global supply chain.

 

Vietnamese version

Kính gửi Quý khách hàng,

Chúng tôi xin vui mừng thông báo Công ty Cổ phần Nhựa Opec (DBID 351960) vừa hoàn thành kỳ kiểm toán BSCI vào ngày 11 tháng 08 năm 2017.

Chi tiết về kết quả kiểm toán xin vui lòng tham khảo tại http://www.bsciplatform.org/

Mọi thông tin cần thiết về vấn đề kiểm toán BSCI, xin vui lòng liên hệ Mr. Tôn Lương Chính (chinh.ton@opec.vn).

 

BSCI là đề xướng của Hiệp Hội Ngoại Thương (FTA). Mọi thành viên BSCI cũng đồng thời là thành viên FTA và cùng chia sẻ tầm nhìn của FTA về “Thương mại tự do. Thương mại bền vững”. Để đạt được tầm nhìn nay, BSCI cung cấp một hệ thống quy tắc ứng xử thống nhất mà các công ty thành viên của BSCI cùng tham gia, áp dụng và phát triển nhằm cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Với kết quả trên, Opec Plastics sẽ cố gắng để đáp ứng tốt hơn nữa điều kiện hoạt động của Công ty theo BSCI để mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý khách hàng.

Relative Articles