Opec Plastics đạt danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019

Ngày 24/08/2020, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định công bố Danh sách 268 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019. Theo đó, Opec Plastics vinh dự được đánh giá là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ngành Nhựa năm 2019.

OPEC

Bộ Công Thương cho biết, Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường,… Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Sau một thời gian đăng tải danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019.

Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn, bao gồm các bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp (tương đương với 277 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng).

Opec Plastics là 1 trong 10 Doanh nghiệp ngành Nhựa tiêu biểu được xét chọn là Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2019. Đây là sự ghi nhận, động viên xứng đáng đối với những kết quả mà Opec Plastics đã đạt được trong năm vừa qua, cũng là động lực rất lớn để Opec Plastics tiếp tục phát triển, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước trong những năm tiếp theo.

 

Theo báo điện tử baochinhphu.vn

 

Bài viết liên quan