Để xác nhận thành viên, Hotline 097 557 9986 của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong vòng 24h kể từ khi đăng ký để cấp tài khoản.