Nhảy đến nội dung

Thông báo 04/12/2023

Stavian Chemical là đại biểu chính thức của tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XVIII

Vừa qua trong 04 ngày (30/11 – 03/12/2023), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1.100 đại biểu chính thức. Tham dự Đại hội lần này, Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất (Stavian Chemical) vinh dự là một trong 12 đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên, đại diện cho gần 200.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh mang ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động đến với Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Nắm vững tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Stavian Chemical tự hào là một trong các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện hiệu quả việc xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho cán bộ công nhân viên (CBCNV). Bên cạnh đó, Stavian Chemical cũng luôn quan tâm, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giúp CBCNV ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, có động lực phấn đấu, sáng tạo hơn khi thực thi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian sắp tới, Stavian Chemical sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động kinh doanh bền vững, là chỗ dựa cần thiết, kịp thời và đáng tin cậy cho người lao động, đóng góp thêm nhiều giá trị kinh tế - xã hội cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chị Đinh Thị Giang – Quyền Giám đốc Hành chính Nhân sự Khối Nhà máy Stavian Chemical chụp cùng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng & Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ

 

Chị Đinh Thị Giang – Quyền Giám đốc Hành chính Nhân sự Khối Nhà máy Stavian Chemical (ngoài cùng bên trái) chụp cùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang

Chị Đinh Thị Giang – Quyền Giám đốc Hành chính Nhân sự Khối Nhà máy Stavian Chemical (ngoài cùng bên trái) chụp cùng Bí thư Tỉnh uỷ Tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

Chị Đinh Thị Giang – Quyền Giám đốc Hành chính Nhân sự Khối Nhà máy Stavian Chemical, thuộc Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khoá XIII